Narodowy Test Ryzyka
Chorób Serca i Naczyń

Rozpocznij test

Jakiej płci jesteś?

Dlaczego to ważne?

Choroby serca i naczyń w różny sposób dotykają kobiet i mężczyzn. Mężczyźni są w większej grupie ryzyka, chorują częściej. U kobiet objawy narastają zwykle mniej wyraźne, ale gdy dochodzi do zawału, częściej kończy się on śmiercią.

Wśród mężczyzn odsetek śmiertelności w ciągu roku od pierwszego zawału wynosi 25%, a u kobiet aż 38%. Panie są dwukrotnie bardziej narażone na drugi zawał serca w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego.

W jakim wieku jesteś?

Dlaczego to ważne?

Zasadniczo podaje się, że zawał występuje na ogół u osób po 40 r.ż., częściej u mężczyzn niż u kobiet.

 • Dla mężczyzny wiek krytyczny to 32-50 lat
 • Dla kobiety wiek krytyczny to 40-70 lat

Czy cierpisz na choroby związane z układem krążenia (np. miażdżyca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze)?

Dlaczego to ważne?

Osoby, które przebyły zawał serca, udar mózgu lub cierpią na choroby układu krążenia są w bardzo wysokiej grupie ryzyka.

Kiedy ostatnio dokonywałaś/eś pomiaru ciśnienia tętniczego krwi?

Dlaczego to ważne?

Regularne wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi jest bardzo ważne, aby odpowiednio wcześnie wykryć i zdiagnozować ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego lub też je wykluczyć.

Twoje ciśnienie krwi podczas ostatniego pomiaru wynosiło:

Dlaczego to ważne?

 • Optymalne < 120 i < 80 mmHg
 • Prawidłowe 120–129 i/lub 80–84 mmHg
 • Wysokie (prawidłowe )130–139 i/lub 85–89 mmHg

Kiedy ostatni raz dokonywałeś pomiaru cholesterolu?

Dlaczego to ważne?

Regularne wykonywanie pomiarów poziomu cholesterolu we krwi jest bardzo ważne, aby odpowiednio wcześnie wykryć i zdiagnozować ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek choroby układu krążenia oraz móc rozpocząć leczenie lub profilaktykę. Zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL może prowadzić do zawału serca, udaru mózgu lub miażdżycy. W prewencji pierwotnej i wtórnej kluczową rolę odgrywa obniżenie stężenia cholesterolu LDL we krwi. Bardzo dobrą metodą może być zmiana diety, aktywność fizyczna oraz włączenie naturalnych suplementów pozwalających utrzymać cholesterol na odpowiednim poziomie. W przypadkach ciężkich zaleca się rozpoczęcie leczenia po konsultacji lekarskiej.

Twój cholesterol HDL podczas ostatniego pomiaru wynosił:

Dlaczego to ważne?

Mężczyźni:

 • Mniej niż 35 mg/dL (0,9 mmol/L)

Kobiety:

 • Mniej niż 45 mg/dL (1,2 mmol/L)

Twój cholesterol LDL podczas ostatniego pomiaru wynosił:

Dlaczego to ważne?

Mężczyźni:

 • Max. 100 mg/dl LDL

Kobiety:

 • Max. 100 mg/dl LDL

Kiedy ostatni raz dokonywałeś pomiaru trójglicerydów we krwi?

Dlaczego to ważne?

Wysoki poziom trójglicerydów, czyli jednego z 4 tłuszczów we krwi (obok cholesterolu HDL, LDL oraz lipoprotein o niskiej gęstości, czyli tzw. VLDL) zawsze towarzyszy zaburzeniom metabolicznym, nazywanym zespołem X (zespół metaboliczny). U osób dotkniętych tym problemem występuje niski poziom HDL (dobrego cholesterolu), nadciśnienie tętnicze, oraz otyłość brzuszna. Może również rozwijać się cukrzyca, choć często bywa nie zdiagnozowana.

Twój poziom trójglicerydów podczas ostatniego badania wynosił:

Dlaczego to ważne?

Za marker podwyższonego ryzyka przyjmuje się stężenie trójglicerydów powyżej 150 mg/dl.

Kiedy ostatni raz dokonywałeś pomiaru cukru we krwi?

Dlaczego to ważne?

Wysokie stężenie cukru we krwi uszkadza naczynia krwionośne, co nawet pięciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca i naczyń (choroby wieńcowej, choroby niedokrwiennej serca czy zawału). Wysoki poziom glukozy sprzyja tworzeniu się blaszek miażdżycowych w ścianach naczyń krwionośnych.

Twój wynik ostatniego pomiaru cukru we krwi wynosił:

Dlaczego to ważne?

 • Do 90 mg/dL – norma
 • Do 125 mg/dL – nieprawidłowy poziom (stan przedcukrzycowy)
 • Powyżej 126 mg/dL - cukrzyca

Czy występuje u Ciebie któraś z wymienionych poniżej chorób?

Dlaczego to ważne?

Wymienione schorzenia określane są jako choroby współistniejące. Mogą mieć wpływ na podwyższenie ryzyka zachorowalności na choroby układu krążenia. Należy uświadomić sobie, że jedynie jednoczesne, konsekwentne zwalczanie wszystkich czynników ryzyka stanowi drogę do osiągnięcia pełnego sukcesu w leczeniu.

Otyłość
Jeśli masz wątpliwości, zmierz swój obwód w pasie.

 • u kobiet powyżej 80 cm
 • u mężczyzn powyżej 94 cm

Jak oceniasz całkowity poziom stresu, który towarzyszył Ci w ciągu ostatniego roku

Dlaczego to ważne?

Czy w ciągu ostatniego roku w Twoim życiu miały miejsce jakieś gruntowne zmiany (np. ślub, rozwód, zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, śmierć kogoś bliskiego, wypadek komunikacyjny, itp.)? Tak diametralne zmiany (nawet jeśli są pozytywne!) sprawiają, że możemy świadomie lub nieświadomie przeżywać reakcją stresową. Wysoki poziom stresu, który towarzyszy nam przez dłuższy czas może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie.

Czy wykonywana przez Ciebie praca wiąże się z presją czasu, decyzyjnością i dużym zakresem odpowiedzialności?

Dlaczego to ważne?

Stres powoduje zmniejszenie zdolności organizmu do chronienia się przed powstawaniem zakrzepów i rozpuszczania tych już powstałych. Ma również bardzo silny wpływ na układ hormonalny, przede wszystkim uwalniając do krwi adrenalinę. Innym „hormonem stresu” jest noradrenalina. Obie substancje odpowiedzialne są za wzrost ciśnienia tętniczego oraz za samo tętno. Serce bijące szybciej (pracujące ciężej) potrzebuje więcej tlenu. Gdy nie otrzyma odpowiedniej ilości, wówczas dochodzi do niedokrwienia. Trzecim „hormonem stresu” jest kortyzol, należący do grupy hormonów sterydowych, którego efekty działania widoczne są dopiero po dłuższym czasie. Kortyzol może zmniejszyć odporność organizmu na insulinę, czego wynikiem zwykle jest cukrzyca (zwiększa u pacjenta ryzyko zawału serca).

Czy w ciągu dnia znajdujesz chwilę na odpoczynek (drzemka, relaks, medytacja)?

Dlaczego to ważne?

Nawet jeśli po całym dniu pracy nie odczuwasz fizycznego zmęczenia, pamiętaj o tym, że Twoje ciało potrzebuje odpoczynku. Jeśli znajdziesz chociaż chwilę czasu na relaks i oderwanie się od codziennych obowiązków, unikniesz wielu dolegliwości, które mogą pojawić się zupełnie niespodziewanie. Dbaj o równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem.

Czy ktoś z Twojej najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) choruje przewlekle na którąś z wymienionych poniżej chorób?

Dlaczego to ważne?

W lutym 2011 r. opublikowano jedną z analiz badania INTERHEART. Dotyczy ona wpływu wystąpienia zawału mięśnia sercowego u rodziców na wzrost ryzyka u osób badanych. Przeanalizowano dane pochodzące od 12 461 osób, w tym 3 005 kobiet po przebytym zawale mięśnia sercowego. Dane te porównano z danymi pochodzącymi z grupy kontrolnej liczącej 14 637 osób, w tym 3 786 kobiet. W przypadku zawału serca u jednego z rodziców ryzyko wynosi 1,81 razy. Jeśli zawał serca u tego rodzica wystąpił w wieku powyżej 50 lat ryzyko wynosi 1,67 razy, natomiast jeśli zawał wystąpił u rodzica w wieku poniżej 50 lat ryzyko wynosi 2,36 razy. Dla osób, których oboje rodzice przebyli zawał mięśnia sercowego w wieku powyżej 50 lat ryzyko wynosi 2,90 razy, jeśli jedno z tych rodziców przebyło zawał w wieku poniżej 50 lat ryzyko dodane wynosi 3,26 razy. Najwyższym ryzykiem obciążeni są pacjenci, których oboje rodzice przebyli zawał w wieku poniżej 50 lat. Jest ono dla nich 6,56 razy wyższe w porównaniu z grupą kontrolną. Przeanalizowano również korelację pomiędzy wystąpieniem zawału mięśnia sercowego u matki i u ojca. Ryzyko związane z wystąpieniem zawału u ojca wynosi 1,84 razy natomiast związane z wystąpieniem zawału u matki wynosi 1,72 razy. (za: Matyjaszczyk, 2013, s. 42, 43)

Czy ktoś z Twojej najbliższej rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) zmarł przed 65 r.ż. (kobiety w rodzinie) lub przed 55 r.ż. (mężczyźni w rodzinie) z powodu przewlekłej choroby układu krążenia lub z powodu zawału/udaru/wylewu?

Dlaczego to ważne?

W lutym 2011 r. opublikowano jedną z analiz badania INTERHEART. Dotyczy ona wpływu wystąpienia zawału mięśnia sercowego u rodziców na wzrost ryzyka u osób badanych. Przeanalizowano dane pochodzące od 12 461 osób, w tym 3 005 kobiet po przebytym zawale mięśnia sercowego. Dane te porównano z danymi pochodzącymi z grupy kontrolnej liczącej 14 637 osób, w tym 3 786 kobiet. W przypadku zawału serca u jednego z rodziców ryzyko wynosi 1,81 razy. Jeśli zawał serca u tego rodzica wystąpił w wieku powyżej 50 lat ryzyko wynosi 1,67 razy, natomiast jeśli zawał wystąpił u rodzica w wieku poniżej 50 lat ryzyko wynosi 2,36 razy. Dla osób, których oboje rodzice przebyli zawał mięśnia sercowego w wieku powyżej 50 lat ryzyko wynosi 2,90 razy, jeśli jedno z tych rodziców przebyło zawał w wieku poniżej 50 lat ryzyko dodane wynosi 3,26 razy. Najwyższym ryzykiem obciążeni są pacjenci, których oboje rodzice przebyli zawał w wieku poniżej 50 lat. Jest ono dla nich 6,56 razy wyższe w porównaniu z grupą kontrolną. Przeanalizowano również korelację pomiędzy wystąpieniem zawału mięśnia sercowego u matki i u ojca. Ryzyko związane z wystąpieniem zawału u ojca wynosi 1,84 razy natomiast związane z wystąpieniem zawału u matki wynosi 1,72 razy. (za: Matyjaszczyk, 2013, s. 42, 43)

Ile filiżanek kawy pijesz?

Dlaczego to ważne?

Działania kawy na poziom cholesterolu cały czas nie pozostaje dostatecznie wyjaśnione. Kawa zawiera dużo związków w tym diterpeny, które mogą podwyższać cholesterol. Z kawy rozpuszczalnej zostają one pozbawione podczas procesu technologicznego, a w kawie filtrowanej czy z ekspresu pozostają w sączku. Dlatego też najmniej korzystne jest picie kawy zalewanej wrzątkiem lub gotowanej, ze względu na obecne wyżej wymienione związki. Dodatkowo w piciu kawy możemy doszukać się też pozytywnego wpływu na poziom cholesterolu we krwi, gdyż kawa pobudza wydzielanie żółci w wątrobie dzięki czemu cholesterol jest szybciej usuwany z organizmu, a zawarte w niej polifenole hamują utlenianie cholesterolu oraz tworzenie blaszek miażdżycowych. Jedno jest pewne, nie powinno się przekraczać 3 filiżanek dziennie.

 • Nie pije kawy
 • 1 filiżankę kawy
 • 2 filiżanki kawy
 • 3 filiżanki kawy
 • 4 filiżanki kawy

Jak często wspomagasz się napojami energetycznymi?

Dlaczego to ważne?

Pod wpływem napoi energetycznych w komórkach uruchamiane są rezerwy energii. Mocno przyspiesza tętno i oddech, wzrasta ciśnienie krwi (według najnowszych badań wypicie jednego energy drinka podnosi ciśnienie średnio o 3,5 punktu). Większość energetyków zawiera także składniki rozcieńczające krew, aby serce mogło ją szybciej przetwarzać i co za tym idzie zmniejszyć intensywność wysiłku fizycznego, przez co może dojść do wylewu. Specjaliści podkreślają, że człowiek powinien czerpać energię ze spalania węglowodanów, białek i tłuszczów, zawartych w pożywieniu.

Czy zdarza Ci się mieszać alkohol i napoje energetycznymi?

Dlaczego to ważne?

Drinki energetyzujące podwyższają ciśnienie krwi, zwiększając ryzyko zawału serca i wielu innych chorób układu krążenia. Osoby, które mieszają energetyki np. z wódką, sześć razy bardziej narażone są na palpitacje serca. Połączenie alkoholu z napojami energetycznymi jest najbardziej niebezpieczne dla osób, które cierpią na zaburzenia rytmu serca (często ludzie nie są świadomi tego, że mają arytmię serca!). Może u nich dojść do zatrzymania akcji serca, która w większości przypadków kończy się śmiercią.

Jak często spożywasz alkohol?

Dlaczego to ważne?

Ta sama ilości alkoholu wypijana tygodniowo może zwiększać lub zmniejszać ryzyko choroby serca, w zależności od tego, jak rozkładana jest w czasie. Jedna lampka wina dziennie jest dobra dla naszego organizmu i układu krążenia. Kilka lub kilkanaście drinków jednego wieczoru pita raz czy dwa razy w tygodniu może mieć fatalne skutki. Alkohol pity codziennie w niewielkich ilościach rozszerza naczynia: zwiększa średnicę tętnic wieńcowych, dzięki czemu wpływa na lepsze odżywienie serca i zmniejsza ryzyko jego niedokrwienia. Dodatkowo przeciwdziała zwężaniu się naczyń, zapobiegając palpitacjom serca, które często występują na skutek stresu. Pamiętaj! Osoby, które mają skłonności do uzależnień, powinny wykluczyć tego rodzaju profilaktykę.

Ile alkoholu spożywasz tygodniowo?

Dlaczego to ważne?

Alkohol pity codziennie w bardzo małych ilościach rozszerza naczynia: zwiększa średnicę tętnic wieńcowych, dzięki czemu wpływa na lepsze odżywienie serca i zmniejsza ryzyko jego niedokrwienia. Dodatkowo przeciwdziała zwężaniu się naczyń, zapobiegając palpitacjom serca, które często występują na skutek stresu. Dobrym alkoholem dla naszego serca jest czerwone wino. Flawonoidy w nim zawarte chronią przed miażdżycą i zakrzepami. Przeciwdziałają utlenianiu się złego cholesterolu LDL, dbają, aby płytki krwi nie zlepiały się ze sobą, zapobiegają tworzeniu się zakrzepów, a za tym udarowi mózgu. Warto jednak pamiętać, że wino nie jest sposobem na uniknięcie miażdżycy. Nie zastąpi ono zdrowej diety! Dodatkowo osoby, który mają skłonności do uzależnień, powinny wykluczyć tego rodzaju profilaktykę.

Czy zdarza Ci się przyjmować środki psychoaktywne?:

Dlaczego to ważne?

Środek psychoaktywny to substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania. Powszechnie wiadomo, że narkotyki to środki niezwykle szkodliwe. Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny ich stosowania. Przy długotrwałym nadużywaniu niszczą poszczególne narządy w organizmie oraz zmieniają psychikę człowieka. Środki psychoaktywne mają ogromny wpływ na układ krążenia. Przyspieszają akcję serca, a także wywołują arytmię – np. migotanie przedsionków. Powodują wzrost ciśnienia tętniczego krwi, który może spowodować wylew, zawał lub niewydolność serca. Dodatkowo narkotyki czasem mogą doprowadzić do chemicznego zapalenia mięśnia sercowego.

Jak często sięgasz po przeciwbólowe środki bez recepty lub środki obkurczające drogi oddechowe?

Dlaczego to ważne?

Najbezpieczniejsze leki przeciwbólowe to te, które mają w swoim składzie naproksen lub niewielkie dawki ibuprofenu. Badania Patrici McGettigan oraz Davida Henry'ego pozwoliły na wykrycie przy ich przyjmowaniu tylko niewielkiej liczby problemów z układem sercowo-naczyniowym. Naukowcy ustalili, że niesteroidowe leki przeciwbólowe zawierające etorykoksyb oraz leki z substancją czynną indometacyną wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia kłopotów z sercem.

Czy stosujesz antykoncepcję hormonalną, sterydy, lub leki antydepresyjne?

Dlaczego to ważne?

Antykoncepcja zwiększa krzepliwość krwi, co podnosi ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej. U wielu kobiet podczas pierwszych 6 miesięcy przyjmowania tabletek może wystąpić podwyższone ciśnienie tętnicze, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe (kobiety nawet z niewielkim nadciśnieniem nie powinny stosować antykoncepcji hormonalnej). Pigułki zakłócają nieznacznie procesy przemiany tłuszczów, podnosząc stężenie trójglicerydów we krwi. Nowoczesne tabletki antykoncepcyjne nie zwiększają ryzyka zawału serca u zdrowych, młodych kobiet, natomiast u pań palących i cierpiących na nadciśnienie podnoszą ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego lub niedokrwiennego.
Sterydy mają negatywny wpływ na układ krążenia, gdyż zmieniają skład krwi – robi się ona bardziej zagęszczona, a przez to łatwiej dochodzi do uszkodzeń naczyń. Serce musi przez to wykonywać bardziej intensywną pracę, a więc szybciej się męczy i nienaturalnie się rozrasta.
Antydepresanty powodują pogrubianie ścian tętnic, co stwarza ryzyko chorób serca oraz udaru.

Czy palisz papierosy lub inne wyroby tytoniowe (w tym także e-papierosy)?

Dlaczego to ważne?

Palenie papierosów jest szkodliwe dla całego organizmu, w szczególności dla płuc i układu krążenia. Nikotyna oraz substancje chemiczne zawarte w dymie i smole papierosowej prowadzą do zmian miażdżycowych w naczyniach. Zawarta w tytoniu nikotyna podnosi ciśnienie tętnicze krwi i przyspiesza akcję serca. Tlenek węgla, cyjanowodór, aceton, arsen, kadm, ołów, nitrozaminy oraz formaldehyd, znajdujące się w dymie tytoniowym, są odpowiedzialne m.in. za powstawanie nowotworów złośliwych, zawały serca, udary mózgu, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz szybsze starzenie się skóry. Z najnowszych badań wynika, że e-papierosy są równie groźne, gdyż mają nawet dziesięciokrotnie większy poziom substancji rakotwórczych (m.in. wydzielają rakotwórczy formaldehyd i acetaldehyd).
Papierosy są drugim najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń!

Ile papierosów wypalasz w ciągu tygodnia?

Dlaczego to ważne?

Wypalanie paczki papierosów dziennie 4-krotnie zwiększa ryzyko zawału serca. Toksyczne substancje zawarte w dymie tytoniowym prowadzą do przyspieszonego rozwoju miażdżycy, upośledzając przepływ krwi w naczyniach. Do serca dociera mniej tlenu i substancji odżywczych. Jeżeli zostanie całkowiecie zablokowany przepływ krwi wówczas dochodzi do zawału.
Papierosy są drugim najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń!

Czy jesteś biernym palaczem?

Dlaczego to ważne?

"Wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę w tym samym pomieszczeniu, jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, gdyż boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy. Wdychanie dymu wydychanego przez palaczy, zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca (np. choroby niedokrwiennej serca). Szacunki z 2002 roku pokazały, że z powodu wdychania dymu tytoniowego zmarło w tym czasie co najmniej 1 826 niepalących Polaków, z czego 933 na niedokrwienną chorobę serca, 692 na udar mózgu, 128 na raka płuc, a 73 na przewlekłą nienowotworową chorobę układu oddechowego."
(Ministerstwo Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/tyton/bierne palenie)

Czy mieszkasz w miejscowości, w której występuje wysokie stężenie szkodliwych substancji?

Dlaczego to ważne?

Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza może zwiększyć ryzyko zawału serca. Dzieje się tak, ponieważ wdychanie zanieczyszczonych cząstek aktywuje płytki krwi, które mają za zadanie m.in. tamować krwawienie w ranach. Ich bezpodstawna aktywacja stwarza ryzyko zakrzepu przez co może prowadzić do chorób serca (zakrzepy prowadzą do zawału). Osoby z przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca czy astma powinny w szczególności uważać na zanieczyszczenie powietrza w okolicy, w której żyją.

Zaznacz swoje województwo i dowiedz się, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w danym regionie (w tys. ton).
gazy
pyły
Stopień zanieczyszczenia powietrza przez pyły i gazy w Polsce [w tys. ton]

Jak określiłbyś swój styl życia?

Dlaczego to ważne?

Obecnie coraz więcej mówi się o aktywności fizycznej oraz o jej zbawiennym wpływie na nasze życie i zdrowie. Ruch jest ważny w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych – w tym przede wszystkim choroby wieńcowej, nadciśnienia oraz cukrzycy. Badania wyraźnie pokazują, że nawet półgodzinna, regularna aktywność fizyczna może znacznie obniżyć poziom złego cholesterolu LDL i zmniejszyć ryzyko chorób serca i naczyń.

Ile wolnego czasu w ciągu tygodnia poświęcasz na aktywność fizyczną?

Dlaczego to ważne?

Ilość godzin, którą poświęcasz na aktywność fizyczną jest powiązana z etapem życia, w którym obecnie się znajdujesz. Początkujące osoby na start powinny przeznaczać minimum 3h tygodniowo, aby następnie systematycznie zwiększać tą ilość. Pamiętać należy, że przez pierwsze 20 minut treningu Twój organizm rozgrzewa się przygotowując mięśnie do wysiłku, zatem trening 30 minutowy przez większość czasu będzie spełniał rolę rozgrzewki. Ważne jest również to, aby ćwiczenia były odpowiednio dawkowane, czyli rozłożone na kilka dni tygodnia, by nie przeciążyć organizmu. Dla poprawienia kondycji serca idealny jest trenig cardio (marsz, basen, bieganie, rower itp. ), zwiększa on pojemność wyrzutową serca.

Ile razy w ciągu tygodnia podejmujesz aktywność fizyczną?

Dlaczego to ważne?

Ilość treningów w ciągu tygodnia należy dobrać według indywidualnych predyspozycji danej osoby. Zupełnie inne potrzeby ma osoba początkująca, a inne trenująca systematycznie od kilku miesięcy. Przed rozpoczęciem regularnych ćwiczeń porozmawiaj z kimś doświadczonym tak, aby doradził Ci jak często i jak intensywnie trenować na początku oraz po jakim okresie należy zwiększyć tę częstotliwość.

 • 1 raz
 • 2 razy
 • 3 razy
 • 4 razy
 • 5 razy
 • 6 razy
 • 7 razy

Jaką aktywność fizyczną uprawiasz najczęściej?

Dlaczego to ważne?

Ćwiczenia typu marsz, basen, bieganie, rower itp. należą do grupy ćwiczeń cardio, które silnie działają na wytrzymałość człowieka, dzięki nim pojemność wyrzutowa serca się zwiększa. Ćwiczenia siłowe takie jak podnoszenie ciężarów, treningi obwodowe, cross fit itp. stawiają na zdecydowanie większy wkład siły mięśni. Dzięki nim ściany jam serca ulegają zgrubieniu. Warto pamiętać, że im jesteś starszy szybkość i wytrzymałość organizmu jest mniej znacząca niż jego siła, dlatego zadbaj nie tylko o kondycję swojego ciała, ale także o jego moc.


Jak często uprawiasz seks?

Dlaczego to ważne?

Ludzie uprawiający seks co najmniej dwa razy w tygodniu mają lepsze krążenie, zdrowsze serce, lepiej odżywiony i dotleniony mózg. Badania wykazały, że osoby, które mieły często orgazm, o połowę rzadziej umierały przedwcześnie z powodu zawałów serca czy udarów mózgu.
CZERWONA LAMPKA!
Problemy z potencją mogą oznaczać, że cierpisz na jedną z chorób serca i naczyń. W wyniku wadliwego stylu życia i sposobu odżywiania w ścianach naczyń doprowadzających krew do członka może dojść do rozwoju zmian miażdżycowych. Narastające w ich ścianach twory tłuszczowo-cholesterolowe zawężają przepływ krwi i uniemożliwiają właściwe ukrwienie członka. Połowa zaburzeń erekcji u mężczyzn po 50 roku życia spowodowana jest zmianami miażdżycowymi w naczyniach krwionośnych członka. Problemy ze wzwodem mogą poprzedzać zawał serca. Inne schorzenia prowadzące do impotencji to nadciśnienie i podwyższony poziom cukru we krwi.

Czy wchodzenie po schodach lub pod górkę sprawia Ci trudność (wywołuje zadyszkę, problemy z oddychaniem) lub czy w ostatnim czasie zauważyłeś znaczne pogorszenie kondycji fizycznej w porównaniu z kondycją sprzed pół roku, lub bóle w klatce piersiowej albo kołatania serca, lub zasłabnięcia w sytuacjach: szybkiego marszu, dźwigania cięższych zakupów lub rzeczy, pracy z uniesieniem kończyn górnych do góry

Dlaczego to ważne?

Choć przyczyną duszności są zwykle choroby płuc, mogą one wynikać również ze zmian w mięśniu sercowym, krwi lub z przemiany materii. Widocznym objawem jest wówczas zmęczenie. Zadyszka jest częstym efektem niewydolności serca u osób w średnim wieku. W tym wypadku do pozostałych zmian należą obrzęk kostek oraz duszności w trakcie leżenia na płasko na plecach. Wrażenie braku tchu może również powodować zaburzenie rytmu serca z nadmiernym przyspieszeniem lub zwolnieniem jego pracy (palpitacje).

Ile średnio godzin poświęcasz na sen?

Dlaczego to ważne?

Regeneracja organizmu oraz właściwy sen są sprawą bardzo ważną, często niestety pomijaną przez osoby prowadzące aktywny tryb życia, czy intensywnie trenujące przez dłuższy okres czasu. Podczas ruchu nasze mięśnie doznają mikrouszkodzeń, które potrzebują czasu na odbudowę. Intensywne ćwiczenia siedem razy w tygodniu uniemożliwiają mięśniom osiągnięcia pełnej regeneracji. Nawet jeśli po całym dniu pracy nie odczuwasz fizycznego zmęczenia, pamiętaj o tym, że Twoje ciało potrzebuje odpoczynku. Jeśli znajdziesz chociaż chwilę czasu na relaks i oderwanie się od codziennych obowiązków, unikniesz wielu dolegliwości, które mogą pojawić się zupełnie niespodziewanie. Dbaj o równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem.

Czy w Twojej diecie występują produkty zawierające kwasy Omega 3 takie jak np. ryby morskie (łosoś, dorsz, śledź, sardynki, makrela) czy olej lniany, orzechy włoskie, awokado?

Dlaczego to ważne?

Kwasy omega 3 zwiększają przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, a tym samym zapobiegają miażdżycy oraz zawałom i udarom serca. Dodatkowo kwasy te działają przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Zapobiegają równbież odporności na insulinę, a co za tym idzie zmniejszają również zachorowania na cukrzyce typu II.

Jak często spożywasz jedzenie typu fast –food (pizza, kebab, hamburger, zapiekanka, chińszczyzna, słodycze, ciastka)?

Dlaczego to ważne?

Wymienione produkty to źródło nie tylko pustych kalorii, ale również niezdrowych kwasów tłuszczowych w formie trans. Wysokie spożycie kwasów tłuszczowych trans może powodować choroby układu krążenia: chorobę wieńcową, niedokrwienie mięśnia sercowego, arytmię czy nagłe zatrzymanie serca.

Jaką formę przygotowywania posiłków wybierasz najczęściej?

Dlaczego to ważne?

Rodzaj obróbki termicznej ma wpływ na zawartość składników odżywczych w potrawie. Najzdrowsze jest gotowanie w wodzie lub na parze, pod ciśnieniem czy też pieczeni bez dodatku tłuszczu.
Pamiętaj! Nie każda oliwa z oliwek jest odpowiednia do smażenia. Do krótkotrwałego podsmażania możesz używać oliwy oznaczonej extra virgin. Olej lniany można spożywać tylko na zimno, jedynie jako dodatek do gotowych potraw. Do smażenia używaj oleju rzepakowego, kokosowego lub masła klarowanego.

Którego z wymienionych tłuszczów używasz najczęściej do smarowania pieczywa lub/i smażenia?

Dlaczego to ważne?

Tłuszcze nasycone
(zwierzęce)
Tłuszcze nienasycone
(roślinne)
Dzienne spożycie Nie więcej niż 10% wszystkich kalorii. Nie więcej niż 30% wszystkich kalorii.
Wpływ na zdrowie Nadmierne spożywanie wpływa na powstawanie miażdżycy i chorób serca. Tłuszcze nienasycone są uważane za dobre tłuszcze, ponieważ zawierają wiele przeciwutleniaczy.
Cholesterol Tłuszcze nasycone zwiększają poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) . Tłuszcze nienasycone zwiększają poziom lipoprotein o dużej gęstości (HDL) oraz zmniejszają LDL.
Produkty mięso, mleko, sery, masło, margaryny, żywność wysoko przetworzona np. chipsy, frytki i inne produkty typu „fast food” oleje roślinne, miękkie margaryny roślinne (tzw. kubkowe), orzechy, nasiona roślin oleistych, oliwki, oliwa z oliwek, olej z pestek winogron, migdały, kukurydza, soja, słonecznik, makrela, śledź, łosoś, sardynki.

Pamiętaj! Nie każda oliwa z oliwek jest odpowiednia do smażenia. Do krótkotrwałego podsmażania możesz używać oliwy oznaczonej extra virgin. Olej lniany można spożywać tylko na zimno, jedynie jako dodatek do gotowych potraw. Do smażenia używaj oleju rzepakowego, kokosowego lub masła klarowanego.

Jak często spożywasz oczyszczone produkty zbożowe takie jak "biały" chleb, makaron, ryż?

Dlaczego to ważne?

Oczyszczone produkty (białe) pozbawione są znacznej ilości błonnika pokarmowego, niezbędnego w naszej codziennej diecie. Trawienie tych produktów jest szybsze przez co analogicznie szybciej robimy się głodni i częściej sięgamy po kolejne porcje.

Jaki rodzaj mięsa najczęściej spożywasz?

Dlaczego to ważne?

Pamiętaj aby unikać mięsa czerwonego, jakim jest wieprzowina, z uwagi na dużą zawartość tłuszczu. Jeśli spożywasz wołowinę wybieraj tą chudą (polędwica, schab). Unikaj mięsa takiego jak baranina czy jagnięcina ze względu na dużą zawartość tłuszczu, cholesterolu. Gdy w Twojej diecie przeważa drób, jeśli masz możliwość, wybierz mięso z indyka, a w mniejszej ilości z kurczaka. Pamiętaj jednak aby było ono bez skóry.

Jak często spożywasz owoce?

Dlaczego to ważne?

Pamiętaj, że owoce to źródło cennych witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego. Codziennie powinieneś ich zjadać 200 g, ale najpóźniej do godziny 15.

Jak często spożywasz warzywa?

Dlaczego to ważne?

Nie zapominaj o warzywach. Są bardzo zdrowe i w dodatku niskokaloryczne. Jednym słowem niezastąpione. Powinieneś ich zjadać ok. 300 g dziennie, czyli więcej niż owoców (dzienna porcja owoców to 200g).

Jak często sięgasz po słodycze?

Dlaczego to ważne?

Obserwuje się widoczną korelację pomiędzy nadmiernym spożyciem cukrów prostych, a zapadalnością na nadwagę i otyłość. Wysokie spożycie cukru może także powodować cukrzycę typu II, poprzez zwiększenia insulinooporności, powstanie zaburzeń lipidowych, nadciśnienia tętniczego oraz stany zapalne.

Jak często używasz takich produktów jak kostki rosołowe, przyprawy typu Vegeta, biała sól, gotowe sosy, zupy w proszku?

Dlaczego to ważne?

Wymienione produkty to źródło dużej zawartości soli i glutaminianu sodu (E621). Spożywanie dużej ilości soli powoduję wzrost ciśnienia tętniczego i obciąża nerki. Badania dowodzą, że może ona zwiększać zapadalność na raka żołądka, otyłość, cukrzyce typu II czy udar mózgu. Dodatkowo za duża podaż soli powoduje wypłukiwanie wapnia z organizmu co może prowadzić do osteoporozy. Glutaminian sodu zwiększa ryzyko wystąpienia otyłości, prowadzić do nadpobudliwości oraz zaburzeń hormonalnych.

Czym najczęściej słodzisz napoje i potrawy?

Dlaczego to ważne?

Pamiętaj aby ograniczać ilość spożywanego cukru. Jeśli nie jesteś w stanie zrezygnować ze słodzenia sięgaj po zdrowsze, naturalne produkty takie jak stewia czy ksylitol. Pamiętaj! Cukier możesz znaleźć w słodyczach, słodzonych napojach (np. puszka coli zawiera siedem łyżeczek cukru, a cztery kostki mlecznej czekolady tylko dwie łyżeczki), ale również w produktach, które uchodzą za zdrowe (np. płatki śniadaniowe) lub które ze słodkim smakiem nie mają nic wspólnego (zupy, sosy, ketchup, chleb). Warto wiedzieć, że często produkty polecane jako odtłuszczone, czyli zdrowe, zawierają dużo cukru, bo dzięki niemu zachowują swoje walory smakowe.

Ile wody wypijasz w ciągu dnia?

Dlaczego to ważne?

Woda powinna być podstawowym źródłem nawodnienia organizmu, gdyż transportuje składniki odżywcze i oczyszcza z toksyn. Zapotrzebowanie na wodę zmienia się wraz wiekiem, temperaturą, wilgotnością otoczenia oraz z rodzajem wykonywanej pracy i różnymi schorzeniami. Powinieneś pić jej min. 1,5 l dziennie.

Jak często pijesz słodzone napoje typu Pepsi, Ice Tea, soki owocowe, oranżady, wody smakowe?

Dlaczego to ważne?

Jak sama nazwa wskazuję napoje te są źródłem dużej ilości cukru, którego należy się wystrzegać. Pamiętaj! Cukier możesz znaleźć w słodyczach, słodzonych napojach (np. puszka coli zawiera siedem łyżeczek cukru, a cztery kostki mlecznej czekolady tylko dwie łyżeczki), ale również w produktach, które uchodzą za zdrowe (np. płatki śniadaniowe) lub które ze słodkim smakiem nie mają nic wspólnego (zupy, sosy, ketchup, chleb). Warto wiedzieć, że często produkty polecane jako odtłuszczone, czyli zdrowe, zawierają dużo cukru, bo dzięki niemu zachowują swoje walory smakowe.

Ile posiłków dziennie spożywasz (łącznie z przekąskami)?

Dlaczego to ważne?

Za przekąski uważa się żywność spożywaną pomiędzy głównymi posiłkami; np.: owoce, soki (owocowe, warzywne), orzechy, migdały, słone przekąski, słodycze. Pamiętaj - jedz mniej, a częściej i regularnie!

Gdzie najczęściej spożywasz posiłki?

Dlaczego to ważne?

Spożywanie posiłków w biegu jest bardzo szkodliwe, zwłaszcza, że często wiąże się ono z jedzeniem typu fast food (wysokotłuszczowe, smażone na pełnym oleju, bez wartości odżywczych, ciężkostrawne etc.). Osoby jedzące w pośpiechu częściej zapadają na choroby serca i naczyń. Szybkie tempo jedzenia wpływa na podwyższenie wskaźnika BMI, wzrost obwodu talii, wzrost ciśnienia skurczowego krwi oraz podwyższenie cholesterolu LDL w surowicy krwi, co w konsekwencji zwiększa ryzyko zachorowania na choroby serca i układu krążenia.

Jak oceniasz swój sposób żywienia?

Dlaczego to ważne?

Jeżeli swój sposób żywienia oceniasz jako bardzo dobry - gratulujemy! Jeśli natomiast wiesz, że jest on bardzo zły mamy dla Ciebie propozycję, dokładnie w tej chwili złóż sobie obietnicę, że go zmienisz! Chętnie Ci w tym pomożemy, ZA DARMO! Napisz do nas na adres: [email protected]

Dziękujemy za wypełnienie testu

Podaj nam swoje imię oraz adres e-mail a wyślemy wyniki testu
na niego, całkowicie za darmo!

Zapisano